Chung cư kim văn kim lũ CT12 bán chênh thấp giá rẻ nhất ~ CHUNG CƯ HH1, HH2, HH3, HH4, VP6, VP5 LINH ĐÀM, KIM VĂN KIM LŨ CT12, CT11

CHUNG CƯ HH1, HH2, HH3, HH4, VP6, VP5 LINH ĐÀM, KIM VĂN KIM LŨ CT12, CT11: Chung cư kim văn kim lũ CT12 bán chênh thấp giá rẻ nhất

Thứ Tư, ngày 09 tháng 10 năm 2013

Chung cư kim văn kim lũ CT12 bán chênh thấp giá rẻ nhất

Chung cư kim văn kim lũ ct12 được thiết kế 43 tầng, trong đó có các loại diện tích căn hộ như sau:
- Loại 1 phòng ngủ + 1 vệ sinh có diện tích: 45 m2
- Loại 2 phòng ngủ + 2 vệ sinh có diện tích: 53,5m2–54,3m2–56,2m2–60,4m2–65,1m2
- Loại 3 phòng ngủ + 2 vệ sinh có diện tích: 73,6 m2

Giá gốc trên hợp đồng ký với chủ đầu tư cụ thể như sau:
- Các tầng 2,3,4,13,17,18,19,20     > giá gốc: 14 triệu/m2
- Từ tầng 5 đến tầng 16                 > giá gốc: 14,5 triệu/m2
- Từ tầng 21 đến tầng 25               > giá gốc: 13 triệu/m2
- Từ tầng 26 đến tầng 30               > giá gốc: 12,5 triệu/m2
- Từ tầng 31 đến tầng 35               > giá gốc: 12 triệu/m2
- Từ tầng 36 đến tầng 42               > giá gốc : 11 triệu/m2
- Riêng tầng 43                             > giá gốc : 10 triệu/m2

DANH SÁCH CÁC CĂN HỘ TẠI CHUNG CƯ KIM VĂN  KIM LŨ CT12 TÒA A HIỆN ĐANG ĐƯỢC BÁN VÀ GIAO DỊCH

Loại diện tích căn hộ
Vị trí căn hộ
Căn 45 m2
Thiết kế 1PN+1WC
Tầng
Số căn hộ
Giá gốc
Hướng ban công-hướng cửa
3
12
14 tr/m2
tây bắc - đông nam
4
36
14 tr/m2
đông nam - tây bắc
6
36
14,5 tr/m2
đông nam - tây bắc
8
12
14,5 tr/m2
tây bắc - đông nam
12
36
14,5 tr/m2
đông nam - tây bắc
15
12
14,5 tr/m2
tây bắc - đông nam
18
12
14 tr/m2
tây bắc - đông nam
20
36
14 tr/m2
đông nam - tây bắc
22
12
13 tr/m2
tây bắc - đông nam
25
36
13 tr/m2
đông nam - tây bắc
27
12
12,5 tr/m2
tây bắc - đông nam
28
36
12,5 tr/m2
đông nam - tây bắc
31
12
12 tr/m2
tây bắc - đông nam
34
36
12 tr/m2
đông nam - tây bắc
36
12
11 tr/m2
tây bắc - đông nam
38
36
11 tr/m2
đông nam - tây bắc
40
12
11 tr/m2
tây bắc - đông nam
Căn 53,5 m2
Thiết kế 2PN+2WC
Tầng
Số căn hộ
Giá gốc
Hướng ban công-hướng cửa
3
20
14 tr/m2
Đông nam - đông nam
6
28
14,5 tr/m2
Tây bắc - tây bắc
9
04
14,5 tr/m2
Đông nam - đông nam
11
44
14,5 tr/m2
Tây bắc - tây bắc
16
28
14,5 tr/m2
Tây bắc - tây bắc
18
04
14 tr/m2
Đông nam - đông nam
20
20
14 tr/m2
Đông nam - đông nam
21
44
13 tr/m2
tây nam - đông nam
24
20
13 tr/m2
Đông nam - đông nam
26
28
12,5 tr/m2
Tây bắc - tây bắc
28
04
12,5 tr/m2
Đông nam - đông nam
32
28
12 tr/m2
Tây bắc - tây bắc
35
20
12 tr/m2
Đông nam - đông nam
37
44
11 tr/m2
Tây bắc - tây bắc
39
04
11 tr/m2
Đông nam - đông nam
41
28
11 tr/m2
Tây bắc - tây bắc
Căn 54,3 m2
Thiết kế 2PN+2WC
Tầng
Số căn hộ
Giá gốc
Hướng ban công-hướng cửa
3
08
14 tr/m2
đông nam - tây bắc
4
32
14 tr/m2
đông nam - tây bắc
5
16
14,5 tr/m2
tây bắc - đông nam
8
40
14,5 tr/m2
đông nam - tây bắc
10
16
14,5 tr/m2
tây bắc - đông nam
12
32
14,5 tr/m2
đông nam - tây bắc
15
40
14,5 tr/m2
đông nam - tây bắc
18
08
14 tr/m2
tây bắc - đông nam
19
32
14 tr/m2
đông nam - tây bắc
21
16
13 tr/m2
tây bắc - đông nam
23
40
13 tr/m2
đông nam - tây bắc
26
08
12,5 tr/m2
tây bắc - đông nam
29
32
12,5 tr/m2
đông nam - tây bắc
32
16
12 tr/m2
tây bắc - đông nam
34
40
12 tr/m2
đông nam - tây bắc
37
08
11 tr/m2
tây bắc - đông nam
39
32
11 tr/m2
đông nam - tây bắc
41
16
11 tr/m2
tây bắc - đông nam
Căn 56,2 m2 (căn góc)
Thiết kế 2PN+2WC
Tầng
Số căn hộ
Giá gốc
Hướng ban công-hướng cửa
3
18
14,42 tr/m2
tây bắc - đông nam
4
30
14,42 tr/m2
đông nam - tây bắc
6
06
14,935 tr/m2
tây bắc - đông nam
9
18
14,935 tr/m2
tây bắc - đông nam
12
30
14,935 tr/m2
đông nam - tây bắc
15
42
14,935 tr/m2
đông nam - tây bắc
17
18
14,42 tr/m2
tây bắc - đông nam
19
30
14,42 tr/m2
đông nam - tây bắc
21
06
13,39 tr/m2
tây bắc - đông nam
24
42
13,39 tr/m2
đông nam - tây bắc
27
18
12,875 tr/m2
tây bắc - đông nam
28
30
12,875 tr/m2
đông nam - tây bắc
32
06
12,36 tr/m2
tây bắc - đông nam
35
42
12,36 tr/m2
đông nam - tây bắc
36
18
11,33 tr/m2
tây bắc - đông nam
38
30
11,33 tr/m2
đông nam - tây bắc
40
06
11,33 tr/m2
tây bắc - đông nam
Căn 60,4 m2
Thiết kế 2PN+1WC
Tầng
Số căn hộ
Giá gốc
Hướng ban công - hướng cửa
3
24
14 tr/m2
đông bắc - tây nam
6
48
14,5 tr/m2
tây nam - đông bắc
8
24
14,5 tr/m2
đông bắc - tây nam
12
24
14,5 tr/m2
đông bắc - tây nam
15
48
14,5 tr/m2
tây nam - đông bắc
17
24
14 tr/m2
đông bắc - tây nam
19
48
14 tr/m2
tây nam - đông bắc
22
24
13 tr/m2
đông bắc - tây nam
25
48
13 tr/m2
tây nam - đông bắc
27
24
12,5 tr/m2
đông bắc - tây nam
28
48
12,5 tr/m2
tây nam - đông bắc
31
24
12 tr/m2
đông bắc - tây nam
34
24
12 tr/m2
đông bắc - tây nam
36
48
11 tr/m2
tây nam - đông bắc
39
48
11 tr/m2
tây nam - đông bắc
41
24
11 tr/m2
đông bắc - tây nam
Căn 65,1 m2
Thiết kế 2PN+2WC
Tầng
Số căn hộ
Giá gốc
Hướng ban công - hướng cửa
3
10
14 tr/m2
tây bắc - đông nam
4
38
14 tr/m2
đông nam - tây bắc
6
14
14,5 tr/m2
tây bắc - đông nam
9
34
14,5 tr/m2
đông nam - tây bắc
11
10
14,5 tr/m2
tây bắc - đông nam
12
38
14,5 tr/m2
đông nam - tây bắc
15
14
14,5 tr/m2
tây bắc - đông nam
18
34
14 tr/m2
đông nam - tây bắc
20
10
14 tr/m2
tây bắc - đông nam
21
14
13 tr/m2
tây bắc - đông nam
24
38
13 tr/m2
đông nam - tây bắc
26
34
12,5 tr/m2
đông nam - tây bắc
28
10
12,5 tr/m2
tây bắc - đông nam
32
38
12 tr/m2
đông nam - tây bắc
35
10
12 tr/m2
tây bắc - đông nam
37
34
11 tr/m2
đông nam - tây bắc
39
14
11 tr/m2
tây bắc - đông nam
41
10
11 tr/m2
tây bắc - đông nam
Căn 73,6 m2
Thiết kế 3PN+2WC
Tầng
Số căn hộ
Giá gốc
Hướng ban công – hướng cửa
3
22
14 tr/m2
đông bắc - tây bắc
4
26
14 tr/m2
đông bắc – đông nam
6
02
14,5 tr/m2
tây nam – tây bắc
8
46
14,5 tr/m2
tây nam – đông nam
10
26
14,5 tr/m2
đông bắc – đông nam
12
22
14,5 tr/m2
đông bắc - tây bắc
15
02
14,5 tr/m2
tây nam – tây bắc
18
46
14 tr/m2
tây nam – đông nam
19
22
14 tr/m2
đông bắc - tây bắc
21
26
13 tr/m2
đông bắc – đông nam
23
02
13 tr/m2
tây nam – tây bắc
26
46
12,5 tr/m2
tây nam – đông nam
29
22
12,5 tr/m2
đông bắc - tây bắc
32
26
12 tr/m2
đông bắc – đông nam
34
46
12 tr/m2
tây nam – đông nam
37
02
11 tr/m2
tây nam – tây bắc
39
22
11 tr/m2
đông bắc - tây bắc
41
26
11 tr/m2
đông bắc – đông nam


 Phụ trách bán dự án:   Hà Phi Hùng - 0984.891089   hoặc   0906.288044


 >>> Anh/Chị tham khảo thêm thông tin các dự án khác:
* Chung cư hh1 linh đàm
* Chung cư hh2 linh đàm
* Chung cư hh3 linh đàm
* Chung cư hh4 linh đàm
* Chung cư VP6 Linh Đàm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét