Thứ Bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2013

Chung cư đại thanh CT10 bảng giá chi tiết 36m 38m 55m 59m 76mChung cư đại thanh ct10 ct8 giá rẻ,bán chung cư đại thanh 36m2 38m2 55m2 59m2 76m2,bán chung cư đại thanh CT10 36m 38m 55m 59m 76m chính chủ gửi bán

DANH SÁCH CÁC CĂN HỘ TẠI DỰ ÁN CHUNG CƯ ĐẠI THANH HIỆN ĐANG GIAO DỊCH


Loại diện tích căn hộ
Tòa
Vị trí căn hộ
Giá gốc
Căn 36m2
Thiết kế 1PN+1WC
CT10C
CT10A
CT10B
CT10C
CT10A
CT10C
CT10B
CT10C
Tầng 3 – căn 320
Tầng 6 – căn 620
Tầng 10 – căn 1040
Tầng 15 – căn 1520
Tầng 19 – căn 1944
Tầng 23 – căn 2342
Tầng 26 – căn 2618
Tầng 30 – căn 3040
10 triệu /m2
Căn 38m2
Thiết kế 1PN+1WC
CT10B
CT10C
CT10A
CT10B
CT10C
CT10A
CT10B
CT10A
Tầng 5 – căn 512
Tầng 11 – căn 1126
Tầng 14 – căn 1404
Tầng 17 – căn 1726
Tầng 20 – căn 2030
Tầng 22 – căn 2206
Tầng 25 – căn 2508
Tầng 29 – căn 2904
10 triệu/m2
Căn 47m2
Thiết kế 1PN+1WC
CT10A
CT10A
Tầng 21 – căn 2108
Tầng 29 – căn 2912
10 triệu/m2
Căn 55m2 tại tòa CT10
Thiết kế 2PN+2WC
CT10A
CT10C
CT10B
CT10C
CT10A
CT10B
CT10C
CT10C
CT10B
Tầng 6 – căn 618
Tầng 8 – căn 832
Tầng 11 – căn 1138
Tầng 14 – căn 1406
Tầng 16 – căn 1640
Tầng 18 – căn 1944
Tầng 21 – căn 2110
Tầng 25 – căn 2506
Tầng 31 – căn 3122
13 triệu/m2
13 triệu/m2
13 triệu/m2
13 triệu/m2
13 triệu/m2
13 triệu/m2
13 triệu/m2
11,5 triệu/m2
10 triệu/m2
Căn 59,88 m2 tại tòa CT8
Thiết kế 2PN+2WC
CT8A
CT8B
CT8A
CT8C
CT8A
CT8B
CT8B
Tầng 7 – căn 720
Tầng 12 – căn 1202
Tầng 18 – căn 1822
Tầng 21 – căn 2102
Tầng 23 – căn 2320
Tầng 26 – căn 2622
Tầng 30 – căn 3040
13 triệu/m2
13 triệu/m2
13 triệu/m2
13 triệu/m2
13 triệu/m2
12,5 triệu/m2
11,5 triệu/m2
Căn 58,69m2 tại tòa
CT8
Thiết kế 2PN+1WC

CT8B
CT8C
CT8C
CT8B
CT8B
CT8C
CT8C
CT8B
Tầng 5 – căn 512
Tầng 10 – căn 1032
Tầng 15 – căn 1530
Tầng 19 – căn 1910
Tầng 20 – căn 1932
Tầng 22 – căn 2210
Tầng 24 – căn 2412
Tầng 31 – căn 3132
13 triệu/m2
13 triệu/m2
13 triệu/m2
13 triệu/m2
13 triệu/m2
13 triệu/m2
11 triệu/m2
10 triệu/m2
Căn 59m2 (căn góc) tại tòa CT10
Thiết kế 2PN+2WC
CT10C
CT10A
CT10B
CT10B
CT10A
CT10C
CT10B
CT10B
CT10C
Tầng 4 – căn 404
Tầng 6 – căn 602
Tầng 9 – căn 938
Tầng 14 – căn 1424
Tầng 16 – căn 1616
Tầng 19 – căn 1938
Tầng 22 – căn 2202
Tầng 28 – căn 2824
Tầng 31 – căn 3102
11 triệu/m2
13,39 triệu/m2
13,39 triệu/m2
13,39 triệu/m2
13,39 triệu/m2
13,39 triệu/m2
13,39 triệu/m2
12,875 triệu/m2
10,3 triệu/m2
76m2
Thiết kế 3PN+2WC
CT10C
CT10B
CT10A
CT10C
CT10B
Tầng 11 – căn 1134
Tầng 18 – căn 1804
Tầng 21 – căn 2134
Tầng 25 – căn 2534
Tầng 31 – căn 3104
13 triệu/m2
13 triệu/m2
13 triệu/m2
11,5 triệu/m2
10 triệu/m2

Anh Chị sẽ được tư vấn chi tiết và rõ ràng về thủ tục pháp lý và quy trình giao dịch mua căn hộ khi mua qua em.

Anh chị có nhu cầu mua căn hộ tại dự án chung cư đại thanh CT8 & CT10 này vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại:
 Phi Hùng : 0984.8910890906.288044Tags:chung cư đại thanh,bán chung cư đại thanh,chung cư đại thanh ct8,chung cư đại thanh ct10,bán chung cư đại thanh ct8,bán chung cư đại thanh ct10,chung cu dai thanh,ban chung cu dai thanh,dự án chung cư đại thanh,du an chung cu dai thanh,chung cư đại thanh giá rẻ,chung cư đại thanh chênh thấp,chung cư đại thanh chính chủ,bán chung cư đại thanh giá rẻ,bán chung cư đại thanh chênh thấp,bán chung cư đại thanh chính chủ,chung cư đại thanh webtretho,bán chung cư đại thanh webtretho,chung cư đại thanh ct8a ct8b ct8c,chung cư đại thanh ct10a 10b 10c,chung cư đại thanh ct8 giá rẻ,chung cư đại thanh ct10 giá rẻ,chung cư đại thanh ct8 chênh thấp,chung cư đại thanh ct10 chênh thấp,bán chung cư đại thanh ct8 giá rẻ,bán chung cư đại thanh ct10 chênh thấp,bán chung cư đại thanh ct10 giá rẻ,bán chung cư đại thanh ct8 chính chủ,bán chung cư đại thanh ct10 chính chủ,bán chung cư đại thanh 36m2 38m2 42m2 45m2 55m2 59m2 60m2 62m2 66m2 76m2 77m2, bán chung cư đại thanh 36m 38m 42m 45m 55m 59m 60m 62m 66m 76m 77m
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét